Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

 09.certyfikat wreczenie

       W dn. 19-20 maja w Sanatorium MARCONI odbyły się 66 Dni Kliniczne Buska-Zdroju. Konferencja organizowana od 1949 roku przez kolejne lata zyskała prestiż i uznanie środowisk medycznych w kraju.

       Tegoroczne Dni Kliniczne odbywały się pod szyldem „Kompleksowe leczenie chorób zapalnych stawu kolanowego”. Organizatorami Konferencji Dni Kliniczne Buska-Zdroju byli: Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. oraz Sanatorium MARCONI.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W gronie partnerów znaleźli się: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne oraz „Buskowianka-Zdrój”. Szeroki komitet naukowy tworzyli m.in. Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski, dr n. med. Maria Maciejowska–Roge, dr n. med. Grzegorz Gałuszka (także przewodniczący komitetu organizacyjnego), dr n. med. Renata Gałuszka, dr n. med. Artur Biel, dr n. med. Łukasz Skowron, dr Wojciech Kiebzak. Trzeba wspomnieć, że wśród długiej listy osób, które zasiliły komitet naukowy są również lekarze ze Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego GÓRKA, a wśród nich Sławomir Marcinkowski, Dariusz Hudzik i Michał Śledzik.

      Konferencję otworzył Wojciech Legawiec – Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Całość zagadnień omówionych w ciągu 2 dni konferencji podzielona była na 22 wykłady. Ich szczegółowy wykaz dostępny jest pod tym linkiem.

      Eksperci analizowali zagadnienia w ujęciu praktycznym, a więc odnosili się do konkretnych przypadków, z którymi zetknęli się w swojej karierze.

     Za udział w 66 Dniach Klinicznych uczestnikom zostały przyznane punkty edukacyjne. Konferencja była okazją do prezentacji oferty Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. w zakresie leczenia i rehabilitacji, wody mineralnej „Buskowianka-Zdrój” oraz „Słonecznych Kosmetyków”. Goście odwiedzali też stoiska wystawiennicze firm produkujących aparaturę medyczną oraz proponujących inteligentne rozwiązania w medycynie. Wszyscy uczestnicy podkreślali wysoki poziom szkoleniowy.

     Doskonałym uzupełnieniem były zajęcia warsztatowe dla fizjoterapeutów. Ważny akcent to wręczenie prestiżowych certyfikatów ISO 9001:2008 oraz IQS MED dla Sanatorium MARCONI oraz Zakładu Produkcji Naturalnej Wody Mineralnej „Buskowianka-Zdrój”, co świadczy o wysokich standardach stosowanych i wdrażanych w Spółce.

  Zarząd Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. pragnie niniejszym podziękować współorganizatorom i partnerom za pomoc w przygotowaniu konferencji, znamienitym gościom za przybycie a prelegentom za zajmujące wykłady.

     Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.