Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

Dzień Zdrowia Seniora

Już jutro - 7 grudnia w Krakowie !
DZIEŃ ZDROWIA SENIORA w ramach Kongresu Pacjentów Kardiologicznych.

Zapraszamy na nasze stoisko informacyjne oraz do wysłuchania wykładu
pt. OPTYMALNY MODEL KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
I WTÓRNEJ PREWENCJI CHORÓB SERCOWO NACZYNIOWYCH.

Prelegentem będzie Łukasz Dobaj -
Kierownik Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
w Uzdrowiskowym Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji KRYSTYNA w Busku-Zdroju.

Sprawdź szczegóły

P1010135

 

       W dn. 08.11.2018 r. UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. podpisało z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” Spółka Akcyjna umowę o wartości 6.850.708,32 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiem 32/100) na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego” w ramach projektu pn. „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień” w ramach projektu nr: RPSW.07.02.00-26-0031/16 pt.: „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Działanie RPSW.07.02.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

eto4 o
Prezentacja Eto Polsza123

5 listopada, Sanatorium MARCONI.
Rozmowy świętokrzyskiego sektora uzdrowiskowego z przedstawicielami branży turystycznej z Rosji. Konstruktywne rozmowy, nowe kontakty, duże zainteresowanie współpracą w obszarze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej.