Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

P1010135

 

       W dn. 08.11.2018 r. UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. podpisało z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” Spółka Akcyjna umowę o wartości 6.850.708,32 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiem 32/100) na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego” w ramach projektu pn. „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień” w ramach projektu nr: RPSW.07.02.00-26-0031/16 pt.: „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Działanie RPSW.07.02.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

eto4 o
Prezentacja Eto Polsza123

5 listopada, Sanatorium MARCONI.
Rozmowy świętokrzyskiego sektora uzdrowiskowego z przedstawicielami branży turystycznej z Rosji. Konstruktywne rozmowy, nowe kontakty, duże zainteresowanie współpracą w obszarze turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej.

 festiwalzdrowia2018

Zachęcamy do uczestnictwa w XVI FESTIWALU ZDROWIA im. Z. Kociuby.
Przed nami wiele ciekawych prelekcji oraz specjalnie przygotowane stoiska i punkty konsultacyjne.
UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A. zaprezentuje także swoją ofertę
ZAPRASZAMY !